Kristi himmelsfärds dag / Kyrkoåret / Tankar

Med blicken på rätta stället

Måste erkänna att jag genom åren inte brytt mig särskilt mycket om Kristi himmelsfärds dag. Det har mest varit en passande placerad långhelg lämplig att kratta gräsmattan och börja pyssla i trädgården på.

Har nu börjat inse att jag och kanske fler med mig missat hur oerhört väsentlig denna helg faktiskt är för hela den kristna tron. Det är en helg som borde firas på samma sätt som jul och påsk firas. Vi borde verkligen tillönska varandra en glad och befriande Kristi himmelsfärds dag!

Varför det då? Jo, det är när Jesus återvänder till Gud och intar sin plats som allt det han gjort under sin tid på jorden kommer i funktion. Det är då hans liv inte längre bara har betydelse för några människor i Israel för 2000 år sedan. Det är då hans verk når ut till hela skapelsen. Hans födelse, liv, död och uppståndelse får en universell betydelse.

I Johannes 20:17 säger Jesus till Maria från Magdala: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min Fader. Förmodligen är en bättre översättning: Håll inte fast mig, sa Jesus, för jag har inte stigit upp till min Fader än. (The Message)

Maria ville hålla fast Jesus. Hålla kvar honom. Hon förstod inte att Jesus behövde lämna henne för att kunna vara hos henne för alltid.

Lärjungarna förstod inte heller där de stod och stirrade ut i tomma luften i Apostlagärningarna 1:11 så några änglar var tvungna att säga till dem: Galiléer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara in i himlen.

Det står faktiskt inte att Jesus for upp till himlen på grekiska. Han for in i himlen. Kanske är det ett av de största missförstånden om kristen tro, att det handlar om att Jesus for upp till himlen och att vi sedan en dag också ska få komma dit upp.

Himlen i Bibeln handlar inte om en spatial plats. Det handlar om Guds område precis som jorden är människornas område. Det handlar om området där Gud råder. En dag ska dessa två områden åter förenas och bli ett på samma sätt som himmel och jord var ett i skapelsens början. Kristi himmelsfärds dag är ett otroligt viktigt steg på vägen mot den dag då Gud ska göra hela skapelsen ny. Då himlen ska komma till jorden.

När mänskliga härskare “stiger upp på sin tron” är det ett uttryck för att de antar en ny roll. Deras relation till deras undersåtar eller underställda blir en helt annan. Deras makt blir en helt annan.

Det är så vi ska läsa orden om att Jesus “stiger upp” till himlen ( eller “in i” himlen). Hans relation till människorna och skapelsen blir en helt annan. Hans makt och inflytande blir helt annorlunda när han intar sin tron vid Guds sida.

Det var någonting av detta som Stefanos fick se när han stod inför att stenas till döds.

Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. (Apostlagärningarna 7:55-56)

Vad skulle hända om vi kunde se med den blicken? Om vi strävade efter att hålla blicken på Jesus på tronen mitt i livets kaos?

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. (Hebreerbrevet 12: 2-3)

Jesu himmelsfärd innebar inte att han försvann. Den innebar att han nu kan vara nära varenda en av oss. Det innebär att varenda en av oss kan vara Jesu representant här på jorden med hans glöd i våra hjärtan.

Och Jesus är vår representant i himlen.

Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. ( Hebreerbrevet 4:15-16)

Det är ord att bära med sig från denna helg.

Låt oss ha blicken på rätt ställe!

1 Comment

  1. Precis så! In i himlen! Jag tycker att det är så intressant att du läser grundtexten! Den kan ge ett annat perspektiv. Jag har börjat om att göra det. Läste ju grekiska i Uppsala på 60-talet, ganska ingående. Vi var tre tjejer som läste tillsammans. Under covidtiden började jag ta fram mitt Novum, och upptäckte att jag ju förstod vad jag läste! En del var understruket osv.

Lämna en kommentar om du vill!