Tankar / Tro

Vägen till livet

Var finns vägen till livet? För att svara på frågan måste först ”livet” definieras. Vilket sorts liv strävar jag efter? Vilket väg leder till just det liv jag vill ha? Vill jag egentligen ha det liv jag tror att jag vill ha? Finns det kanske ett bättre, mer meningsfullt liv jag borde söka efter vägen till?

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Somliga skulle nog kalla dessa ord för exkluderande. Hur kan någon göra sådana stora anspråk på att vara den enda vägen? Finns det inte många olika vägar till Gud? Till det verkliga livet?

Kanske gör det inte det. Kanske finns det faktiskt bara en väg. Men kanske ser vandringen på den annorlunda ut än vi tänkt oss.

Om Gud är alltings ursprung och mål. Om Gud är så som han säger i 2 Moseboken 34:6:

 »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.”

Vart finns då vägen till denna Gud?

Är det inte den självutgivande intill döden trofasta kärleken som är vägen?  Det vill säga allt det som Jesus sa och gjorde? Hans liv, hans död, hans uppståndelse och hans himmelsfärd?

Är det hand i hand med honom vi finner vägen? Är det med hans eld brinnande våra hjärtan vi går på den?

Jo, jag tror att det bara finns en väg. Men jag tror också att det finns många människor som går på den utan att veta om att det faktiskt är den vägen de går på. Människor som anat glöden, som har brinnande hjärtan, som känt andens maning men som ännu inte sett vem det är som går vid deras sida. Som kanske hindrats att se av de som hävdat den alltför smala exkluderande bilden av vad vägen är.

Jag tror att det sanna livet finns i Guds gemenskap och i den utgivande kärleken. Jag tror att vägen dit är öppen. Jag tror att vi frimodigt ska traska framåt på den vägen.

Jag tror också att vi ska komma ihåg att en väg går man inte på genom att teoretiskt hålla vissa trosföreställningar för sanna i första hand. En väg går man faktiskt på genom att röra sig framåt mot målet. Ett steg i taget med ögonen öppna både för våra medvandrare och för själva målet.

Vägen till livet går vi på tillsammans med varandra och tillsammans med den som är själva vägen.

Vi går tillsammans med den som är vägen, sanningen och livet.
Bättre sällskap kan man inte ha.

Lämna en kommentar om du vill!