Jul / Tankar / Tro

Advent

Första advent. Konungen som kommer.

Har gjort en spellista på Spotify med julmusik som jag vill lyssna på i år. Skiftande innehåll, från “Det är en ros utsprungen” till “All I want for Christmas is you”. En sång jag lyssnat lite extra på är ” Mary did you know”. “Maria, visste du att din lille pojke en dag skulle gå på vatten? Maria visste du att din lille pojke skulle rädda våra söner och döttrar?” Texten fortsätter med att fråga om Maria visste, om hon förstod att det var Gud själv hon höll i sina armar. Gud själv som kom för att göra så mycket gott. För att rädda världen.

Melodin går i moll, är väldigt vemodig. Kanske är det den eftertänksamma, vemodiga, ja till och med sorgliga tonen som gör att sången blir så berörande. Glädjens budskap i moll. 

Tänker på hur vår värld ser ut, både långt borta och nära. Tänker på hur det ser ut i mitt eget hjärta och sinne. Inte är det alltid ljust och glatt. Inte är det alltid goda, fina tankar. Jag bara låtsas ibland.

Mitt i allt detta. Mitt i den stora världen, mitt i den lilla världen, mitt i mitt eget hjärta kommer ett barn. Så tvärtemot allt vad makt och värdslig vishet skulle kunna tänka ut. 

Så annorlunda.

Kanske är en del i det vemodiga, insikten om att lidande, synd och död är en del av vår tillvaro som ingen politiker i världen kan lagstifta bort. Ingen vetenskapsman eller kvinna eller någon filosof i världen kan med nya rön göra människans inre till det godhetens tempel som vi så gärna vill.

Det behövdes ett litet barn.

Den störste blev den minste.

Så svårt att förstå att någon kan vara både det lilla barnet och den störste på samma gång.

Så svårt att förstå att någon kan vara ett hjälplöst barn och samtidigt den allsmäktige.

Så svårt att förstå att detta lilla barn, denne den högste vill finnas mitt i det som är mitt liv. Mitt i det som är bra. Mitt i det som är dåligt. Mitt i det som ingen annan vet.

Som ett litet sädeskorn. Ett korn som växer. Som blir till liv.

Förvandlande liv.

Glädjens budskap.

Han kommer till sörjande hjärtan
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.

 

 

Lämna en kommentar om du vill!