Tankar / Tro

Öken

Om livet alltid vore på topp. En grönskande äng att dansa fram över i solens sken. En fjällsluttning med utsikt mot evigheten.

Ibland är livet så. Allting fungerar. Allt går som planerat. Alla är vänliga och snälla mot varandra. Lätt att känna sig duktig och from. Lätt att tänka att Gud är god.

Ibland är livet en öken. Ingenting blir som det var tänkt. Sur och tvär mot allt och alla. Alla är inte vänliga och snälla mot varandra. Inte lätt att känna sig duktig och from. Inte lätt att tänka att Gud är god.

Israels barn vandrade genom öknen i 40 år. David flydde undan Saul ut i öknen. Jesus inledde sin gärning med 40 dagar i öknen. Vad gör öknen med oss?

Ps. 63:1-2  En psalm av David när han var i Juda öken. Gud, du är min Gud, tidigt, söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten.

Öknen väcker vår längtan. Längtan efter den djupaste meningen med livet. Längtan efter Gud. Den som bär när allt annat rasar.

Läste några ord nyligen: Gud är mer intresserad av att förändra oss än att använda oss.

Hur lätt är det inte att tänka tvärtom?

I ökentider får Gud tillfälle att förvandla oss om vi låter Honom göra det.

Man kan välja att se svårigheter som problem som ska övervinnas, meningslösa bekymmer som man som kristen borde få slippa.

Man kan se allt svårt som möter oss som tillfällen då Gud får möjlighet att förvandla oss, arbeta på vår karaktär som kanske inte är vad den borde vara. Det är lätt att vara snäll när alla andra är snälla. Det är lätt att hjälpa de tacksamma. Det är svårt att vara snäll mot dem som är ovänliga. Det är svårt att vara hjälpsam mot de otacksamma.

Hur ska Gud kunna lära oss förtröstan om inte genom svårigheter?

Rom. 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.

Vilken skillnad gör det inte att mitt i svårigheter och problem tänka att nu får Gud tillfälle att forma mig mer till sin avbild?

Så mycket i Guds rike är tvärtom.

Framgången kan så lätt dra oss bort från Gud. Öknen kan dra oss närmare Gud.

Hos. 6:3 Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden.

Och tänk vad som händer när regnet kommer över öknen!

Jes. 35:1-2 Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.

1 Comment

Lämna en kommentar om du vill!