Tro

Glädjekällor

Om livet har sina smärtpunkter så finns det också glädjekällor.

Smärtan kommer oftast oförberedd utan förvarning. Ibland kan glädjen falla över en människa också, oförberedd. En underbar känsla. Ibland kanske man får söka den. Man kan alltid välja att leta efter glädjen likaväl som man välja att låta bli.

Musik kan vara en glädjekälla. Lyssnar på en sångare som gått igenom en svår förlust. Kanske är det det som gör att sångerna berör så mycket, berör på djupet? Ingen ytlig glädje utan en djup förtröstan på den Gud som burit genom den svartaste sorg. Kan någon gå igenom sorg och sedan sjunga sådana sånger finns det verkligen hopp!

Hallelujah You are good

We are standing in between hope and despair
Believing in your grace and the faith to declare

You are with us
Hallelujah Hallelujah You are good

In the ashes and the dust the sorrow and pain
lies the promise of your Word and the power of your Name

You are with us
Hallelujah Hallelujah You are good

And when faith gives way to fear
I will trust Your heart I will trust Your heart

When I can not feel you near
I will trust Your heart I will trust Your heart

There’s a message being written with the morning sun
and a new song for the broken death has lost, love has won

https://www.youtube.com/watch?v=Dzh3aVV53H4

“Det finns ett budskap skrivet med morgonsolen
en ny sång för de brustna att döden har förlorat, kärleken har vunnit.”

Morgonsolen talar om hopp. Mörkret får inte sista ordet. Ljuset kan få leda oss.

Bibeln, Guds ord, en källa och ett ljus där vi kan finna glädjen. Alla Guds löften finns där för oss.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Bönen, vår gemenskap med Gud där vi får berätta allt men också där Gud får tala till oss.

Joh 16:24 Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.

Nu börjar ett nytt år. Ett inlägg på Facebook idag: “Ingenting är omöjligt för Gud. Om Han kallar dig till något 2017 är det alltså möjligt!

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Det finns en väg från smärtpunkterna till glädjekällorna.

Jer31:9 Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar.

Lämna en kommentar om du vill!