kristen tro

Värde

Varje kvartal får jag ett mejl från den mäklare som var ansvarig när jag köpte mitt hus. Värdebevakaren är rubriken på mejlet och innehållet talar om huruvida det uppskattade värdet på mitt hus gått upp eller ner. Det som avgör värdet är priserna på sålda hus i närheten. Kanske måste det vara så i fastighetsbranschen att inget hus har ett helt eget värde utan är beroende av läget och priserna på omgivande hus.

Hur ser vi då på människors värde? Vad är det som avgör det? Är människor som umgås i fina kretsar mer värda än andra? Är den som har många vänner mer värd än den som har få? Är den som syns och hörs mer värd?

De flesta av oss vet vad vi förväntas svara på dessa frågor. Självklart är alla människor lika mycket värda. Men hur agerar vi i praktiken? Lever vi som vi lär?

Trots alla goda föresatser gör vi ibland skillnad på folk. bland är det vi som blir drabbade av att andra inte tycker att vi duger, inte är bra nog.

När andras domar gör ont i hjärtat och själen kan det vara till tröst att veta att vi har vår egen värdebevakare, Gud själv som aldrig gör skillnad på människor. Petrus säger i Apostlagärningarna 10:34:

Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor

Ingen är värdelös i Guds ögon!

Jer 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.

Människor må ha olika åsikter om oss och vårt värde men Guds åsikt om vårt värde behöver vi aldrig tvivla på!

Lämna en kommentar om du vill!