kristen tro

Trasigt kan bli helt

trasigt-hjartaIbland blir det fel. Ibland blir det väldigt fel. Vi sårar varandra. Relationer går sönder. Vi gör saker som vi skulle göra nästan vad som helst för att ha ogjorda. Kan Gud förlåta allt som blev fel? Får jag vara Hans ändå? Kan Gud använda mig i sin tjänst trots allt som blivit fel?

Vi kanske tänker på kung David i Bibeln som den store hjälten som besegrade jätten Goliat, eller som den store poeten som skrev så många vackra psalmer i psaltaren.

Vi tänker inte så ofta på att han även var en man som begick äktenskapsbrott med Batseba och lät döda hennes man. Vad skulle vi tänka om en sådan man idag? Skulle vi kunna tro att Gud skulle vilja använda honom i sin tjänst?

Ps. 32:5 Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade: “Jag vill bekänna mina brott för Herren ” – då förlät du mig min syndaskuld.

David bekände sin synd och fick förlåtelse. Han blev en länk i Jesu stamtavla, Jesus som kallas ”Davids son”.

Gud kan lyfta av oss vår skuld. Det som var trasigt kan bli helt. Gud vill upprätta oss.

1 Pet 5:10 Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er.

Det är aldrig för sent att vända om till den Gud som inget hellre vill än att vi ska komma till honom för att lägga av oss våra bördor. Vi får vila i Hans famn. Därifrån sänder han oss ut till det som är vår uppgift.

Gud använder inte oss för att vi är perfekta. Gud använder oss för att han älskar oss.

Lämna en kommentar om du vill!