Kyrkoåret / Tankar / Tro

Magnificat

Den överallt närvarande känslan av att allt bara blir sämre och sämre, värre och värre. Hur hamnade vi här? Hela världen tycks vara upp och ner.

Borde inte mänskligheten bli klokare med åren? Borde vi inte bli bättre på att ta hand om varandra, ta hand om vår planet? Borde vi inte bli bättre på att värna varandras frihet och värdighet i stället för sämre?

Idag är det Marie bebådelsedag. In i mörkret sjunger Maria sin lovsång. Magnificat.

Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel  och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.

Nej det känns inte som att det fungerar så. De orättfärdiga härskarna verkar sitta stadigt på sina troner. Alla hungriga blir inte mättade.

Nej, jag orkar inte med att ta in allt som sker både långt borta och nära. Jag blir så trött på alltihop. Kan inte alla bara skärpa till sig? Kan inte alla bara försöka se till allas bästa, inte bara till sitt eget?

Maria. Även hon befann sig i en svår tid. Ockupation. Våld. Korruption. Hur kunde hon sjunga som hon gjorde?

Kanske var det ängelns ord. Var inte rädd, Maria, sa han.

Gode Gud, sänd änglar till alla som är rädda. Till alla oss som behöver höra någon säga: var inte rädd! och nämna oss vid namn.

Är det sant som Maria sjöng att du håller ditt löfte att förbarma dig över Abrahams barn, över oss alla, så gör det nu! Förbarma dig över vår värld!

Och om vi kan vara en ängel för någon annan. Om vi kan lyfta upp någon av de ringa. Ge oss vishet! Ge oss kraft!

Låt Marias sång ständigt viska sitt budskap i vårt hjärta, ständigt påminna oss om hoppet! Hoppet om att en dag ska allting vändas rätt.

Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel  och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.

Lämna en kommentar om du vill!