Fastan / Kyrkoåret / Tankar

Det oväntade

Det finns många oväntade men efterlängtade graviditeter i Bibeln. Kvinnor som av olika anledningar beskrivs som ofruktsamma får till sist det efterlängtade barnet. Hanna, Sara, Rebecka, Rakel, Elisabeth. Alla är de en viktig del av den bibliska historien.

Sedan finns det de som blir gravida för att någon annan vill det. Hagar blir utsatt för övergrepp då Abraham och Sara på egen hand försöker få Guds löfte om en son att gå i uppfyllelse. Så mycket tragik i denna berättelse! Samtidigt finns här en av Bibelns många “motberättelser”. Gud har visserligen utvalt Abraham och Saras son Isak, men ändå får faktiskt Ismael, Hagars son, en dubbelt så lång välsignelse av Gud i 1 Mosebok 17. I de hebreiska berättelserna spelar användningen av orden stor roll. Gud tycks vilja säga att Ismael är minst lika viktig som Isak, den utvalde. Särskilt spännande ur ett kvinnoperspektiv är också att Hagar får ett löfte väldigt likt det Abraham fick. Jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika ingen kan räkna dem. (1 Mosebok 16:10)

Det finns forskare som hävdar att 1 Moseboken är skriven som kritik mot den exkluderande teologin under Esra och Nehemjas tid då folkets renhet tycktes viktigare än allt annat. En tid då prästerna tvingade fram skilsmässor mellan israelitiska män och deras hustrur som kom från andra folk. Hur det än är med textens tillkomsthistoria är det tydligt i berättelserna i 1 Moseboken att Gud väljer vem han vill. Inte sällan är det just de som är outsiders och av fel härkomst som visar sig vara de som förmedlar Guds rättfärdighet och barmhärtighet. Så viktigt i sammanhanget är att han även väljer kvinnor.

Så kommer ängeln Gabriel till Maria och då börjar en helt annorlunda berättelse om en kvinnas graviditet. Denna gång inte en ofruktsam kvinna utan en ung flicka. Egentligen en helt osannolik historia men i ljuset av Gamla testamentes osannolika graviditeter ändå inte. Gud gör ännu en gång det helt oväntade. Och Gud använder en kvinna.

Elisabeth, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.(Lukas 1:36)

Vilken uppmuntran till Maria det ryms i dessa ord! Vilken omsorg! Det finns en kvinnlig släkting som också är oväntat gravid. Det finns någon att prata med. Att glädjas med. Någon som är i samma situation.

Det här är verkligen en berättelse med kvinnorna i centrum och det är värt att begrunda att Jesu mänskliga sida faktiskt kom från en kvinna.

I veckan har jag läst och hört i olika sammanhang om hur väckelsen börjar hos dem som befinner sig i utkanten av samhället på olika sätt. Gud verkar inte främst hos de renläriga och präktiga. De lyckade. Gud kommer till dem som insett sitt behov av honom.

Jag har sagt och skrivit det många gånger och kommer att säga och skriva det många gånger till, Gud väljer så ofta de som är outsiders, de som inte duger i andras ögon. Leta efter dem i Bibeln och du hittar dem överallt!

Det var inte alls det här jag trodde jag skulle skriva om idag men nu blev det så här. Kanske är det viktigt. Berättelsen om Marie bebådelse som den så fint kallas säger oss att Gud kan använda vem han vill. Vi människor kan exkludera andra av många olika anledningar. Gud har för vana att inkludera i stället. Han gör det oväntade bland de oväntade.

Lämna en kommentar om du vill!