Hopp / Kyrkoåret / skapelsen / Tankar / Tro

På jorden så som i himlen

Den här predikan kommer att handla om varför vi som kristna ska bry om naturen, miljön och klimatet och varför vi bör tänka på hur vår livsstil påverkar både naturen och andra människor och hur det hänger ihop med dagens tema ”vårt evighetshopp”.

Jag tror att vi ibland gör den kristna tron för liten. Vi kanske tänker att tron och frälsningen handlar om att jag får förlåtelse för mina synder och kommer till himlen när jag dör. Tron blir något väldigt individuellt. Självklart är det en del av tron att Jesus dog för våra synder men det är långt ifrån hela den bibliska bilden av vad tro och frälsning är och vad det kristna livet är.

1 Kolosserbrevet 1:19-20 ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen

I Markus 16:15 säger Jesus: Gå ut överallt i världen och förkunna evangelium för hela skapelsen.

Frälsningen eller räddningen för att använda  ett vanligare ord, handlar alltså om hela skapelsens befrielse. Gud bryr sig inte bara om människans räddning utan om hela skapelsens! Det kristna livet handlar om att leva varsamt i denna skapelse.

Det är ett missförstånd om nu någon tror att jorden ska brinna upp och att vi ska till en himmel någon annanstans. Det är inte vad Bibeln säger. Elden som nämns är en renande och avslöjande eld, inte en eld som gör att jordklotet förgörs.

 När det gäller Bibelns tal om himlen så måste vi ha kunskap om den världsbild Bibeln bygger på för att förstå vad som menas. Under antiken trodde man att jorden var platt med himlen ovanför som en kupa. Guds tron föreställde man sig fanns högt över himlavalvet inte på någon utomvärldslig plats långt borta. Detta bildspråk är bakgrunden till att vi säger att Gud finns i himlen. Kanske kan vi med andra ord beskriva himlen som Guds område där Guds vilja sker, den plats där Gud råder. Jesus kallar det Guds rike eller himmelriket.

Bibelns stora övergripande berättelse handlar om hur himmel och jord åter ska bli ett genom att himlen/Guds rike kommer till jorden som det beskrivs i slutet av Uppenbarelseboken. Gud och människa ska leva tillsammans på jorden i den förnyade skapelsen precis som de gjorde i början av den bibliska berättelsen. Genom Jesu liv, död och uppståndelse har himlen åter kommit nära. Himmel och jord överlappar varandra om än ännu inte till fullo. Den slutliga föreningen väntar vi fortfarande på. Den förening som är vårt evighetshopp.

Människan fick i uppdrag av Gud att bruka och vårda jorden. Eftersom människan ville klara sig på egen hand så har det tyvärr inte gått så bra att sköta denna uppgift och i  hela Bibeln är det tydligt hur människans handlingar ofta påverkar naturen negativt.

Jeremia beskriver hur jorden sörjer och att det bördiga landet blivit öken på grund av människorna. Dessa flera tusen år gamla texter har mycket att säga till oss idag!

I Lukas 4:18-19 ger Jesus en programförklaring för vad han kom för att göra.

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och att förkunna ett nådens år från Herren.

Det här är det glada budskapet som Jesus kom för att ge till världen. Vi får akta oss så att vi inte förandligar dessa ord så att vi tänker att det enbart handlar om någon slags andlig fattigdom och inte om verkliga människor i verkliga livet som har det svårt, just sådana människor som Jesus visade omsorg om.

Så hur lever vi våra liv som efterföljare till Jesus utifrån vad han säger här? Hur kan vi leva  så att de fattiga får ett glädjebud?

I bönen Vår fader ber vi ” Låt ditt rike komma, låt din vilja ske så, på jorden så som i himlen”.  Om vi ber den bönen på allvar, vad innebär det då att Guds vilja ska ske på jorden?  Vad betyder det för de fattiga? Vad betyder det för naturen? Vad innebär det för vår livstil?

Ni kanske har sett på bilder hur textilier, elektronik, vitvaror, kemikalier och allt möjligt dumpas i fattiga länder som inte har någon möjlighet att ta hand om avfallet.

Den rika världens överkonsumtion har förödande konsekvenser för människor, djur och natur i andra delar av världen både när det gäller tillverkning och avfall.

Och alla har vi tyvärr  del i det mer eller mindre genom vår överkonsumtion, vi som hör till den rika delen av världen. Vi köper väldigt mycket mer än vad vi behöver och väldigt mycket mer än vad jordklotet klarar av. Visste ni förresten att mellan 2000 och 2015 fördubblades klädproduktionen i världen? Helt orimligt!

Det här låter ju kanske deprimerande. Men det här är ett område där vi alla kan vara med och påverka och göra skillnad genom att bli medvetna konsumenter som ställer krav på det vi köper. Som begränsar det vi köper.Det här är ett område där våra val verkligen påverkar fattiga människor i andra delar av världen. De som under förhållanden som vi själva aldrig skulle acceptera producerar det som vi konsumerar. Våra val får konsekvenser för  miljön, djur och natur i andra delar av världen.

Kanske måste vi ändra tänkesätt för det är ju något otroligt positivt vi var och en kan göra för både människor och miljön, för Guds skapelse och för Guds rike!

Ett exempel på ändrat tänkesätt från en föreläsning om hållbart mode jag var på är att vi borde säga till varandra till exempel: ”Så härligt att du har den där klänningen varje söndag, du är ju så fin i den!” i stället för att berömma och uppmärksamma när någon har något nytt på sig. Det blev i alla fall en tankeställare för mig. En kollega sa till mig nästan i smyg att hon köpt den fina blus hon hade på sig på PMU. Varför ska man smyga med det? Det borde väl vara något att vara stolt över?! Stolt över att ta sitt ansvar!

Det här med kläder är bara ett område. Ni kan säkert själva hitta andra områden där det går att göra bättre och mer medvetna miljövänliga val. Energi, resor, våra bostäder, mat,  alla skönhets- och rengöringsprodukter vi använder m. m. Vi behöver träna oss i att tänka ett varv till. Behöver jag ännu mer kläder? Är alla renoveringar verkligen nödvändiga? Behöver vi flyga utomlands varje år? Vad i livet är viktigt på riktigt? Vilka prioriteringar vittnar våra liv om? Vad vill vi visa upp inför varandra? Inför Gud?

Guds rike, himlen, den nya förvandlade skapelsen, vars ankomst till vår värld började med Jesu liv på jorden, ska en dag komma i sin fullhet till jorden. Himmel och jord ska bli ett. Det blir en bröllopsfest. Alla tårar ska torkas. Det är ett hopp som vi verkligen får glädjas åt. Om vi tro på det, om vi väntar på det, då kan det sätt vi behandlar naturen och hur vi behandlar varandra få vara ett vittnesbörd om livet i den nya skapelsen. Den brittiske teologen N T Wright beskriver det som att kyrkan är kallad att vara en prototyp för den nya skapelsen. Genom våra liv och våra prioriteringar visar vi på det som är vårt hopp. Då bidrar vi till att ge ett glädjebud till de fattiga och befrielse för de fångna. Då blir våra liv ett glädjebud också för skapelsen. Då delar videt hopp som håller att både leva och dö på.

Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

(Predikan hållen på EFS-kyrkan Skellefteå 5 november 2023)

1 Comment

  1. Ännu en skarp och utmanande predikan från dig. Och samtidigt full av tröst och hopp.

Lämna en kommentar om du vill!