Tankar

Hagar

Kvinna. Utlänning. Slav. Utnyttjad. En vars själva namn betyder främlingen. Ha-gar.

Hon som inte hör hit. Hon som utnyttjas för andras syften. Sara och Abraham kallade inte ens henne vid namn. Slavflickan togs och gavs som en ägodel.

Vad kunde hon göra annat än att fly. Ut i öknen.

-Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du?

Det fanns någon som såg att hon var mer än en slavflicka. Hon var Hagar. En person med ett namn.

Se, du är havande, och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder.

En son som ska vara som en vildåsna. I Bibelns värld en symbol för frihet. En som vågar gå sina egna vägar långt bort från stadens brus. Stora löften till en slavflicka i främmande land. Löften som gjorde att hon kunde återvända till Abraham och Sara trots deras behandling av henne. Hon bar på ett löfte. Någon hade sett henne.

Men Ismael blev ett hot mot Isak, det utvalde sonen som nu fötts. Arvet måste till varje pris hamna hos rätt son.

Utkörda i öknen igen. På väg att törsta ihjäl. Bibelns första tårar faller.

Men alla namn har sin betydelse.

Ishma-el. Gud hör.

-Hur är det Hagar? Var inte rädd, Gud har hört hur pojken gråter där borta. Stig upp, res pojken upp och håll honom med din hand för jag ska göra honom till ett stort folk.

Vid förra mötet gav Hagar Gud ett namn. Seendets Gud eller den Gud som ser mig.

Nu fick Hagar öppnade ögon. Det fanns en källa i öknen.

Hagar behövde inte återvända. Hon hade en son. Frihetens son som löftet talat om. Den förste personen om vilken det sägs att Gud var med.

Hagar är den första och enda personen i Bibeln som ger Gud ett namn. Den första som gråter. Den enda kvinna som får löften om en stor avkomma. Ismael är den förste som Gud sägs vara med.

Mitt i den stora berättelsen om Abraham finns berättelsen om Hagar och Ismael. Som för att visa på att Guds välsignelse också finns där vi inte tror att den ska finnas. Hos främlingarna. De som inte hör hit. De som slängs ut. Vi behöver lyssna till den berättelsen.

Vilka är det som Gud ser?

Vilka är det som ser Gud?

Vilken Gud ser vi?

Berättelsen om Hagar och Ismael finns i Första Moseboken kapitel 16 och 21.

Lämna en kommentar om du vill!