Kyrkoåret / Tankar / Tro

Efterföljelse


Efterföljelse. Ett sådant jobbigt ord. Ett ord som ställer krav på mig. Ifrågasätter mig. Rubbar mina cirklar.

Läste lite i Dietrich Bonhoeffers bok som heter just Efterföljelse. Skriven när nationalsocialismen var på frammarsch i Tyskland. Då somliga inom kyrkan hävdade att Hitler var sänd av Gud. Då läran anpassades efter makthavarnas krav. Vad skulle vi göra i en sådan situation?

Bonhoeffer skriver om den billiga och den dyra nåden. Den billiga nåden gör syndernas förlåtelse till en sorts allmän sanning, en till intet förpliktigande idé. Rättfärdiggörelse av synden men inte av syndaren. Ingenting som förändrar människan eller världen.
Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa.

Vad ska vi med tron till om den inte har med hela vårt liv att göra? Om den inte påverkar våra handlingar?

Det slog mig att det är någonting som liknar billig nåd som många av våra politiker förmedlar. ”Mitt mål är inte att människor ska ställa om sina liv” sa en partiledare på tal om miljö och klimat. Är inte det billig nåd? Att oavsett läget i världen så ställs inga krav på mig och min livsstil. Det är lätt att tala fina ord om miljösatsningar men när det kommer till kritan måste vi ju upprätthålla vår standard. Fortsätta konsumera. Fortsätta resa kors och tvärs. Hur ska vi annars stå ut med livet? Finna någon mening?

Alla följer vi något. Alla har vi olika drivkrafter. Frågan är vilka.

Denna helg när kyrkoårets tema är efterföljelse borde vi kanske fundera lite extra på vad som styr våra val. Vi som har en tro borde kanske fundera på hur den tron påverkar och formar våra liv.
Men det är så jobbiga frågor! Ingen gillar att bli ifrågasatt. Inte jag heller. Jag är så bra på att hitta på ursäkter. Jag vill ju bara unna mig lite. Tänka på mig själv en stund.

Helgens evangelietext innehåller utmanande ord av Jesus:

Matteus 16:24-27 Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Kanske kan man säga att det här är dyr nåd. Nåd som sätter allt på spel. Nåd som som utmanar men som också kan förvandla. Som ställer frågan om vad som är mina innersta bevekelsegrunder.

Texten om lärjungaskapets krav är omsluten av beskrivningar om vem Jesus är.
Kanske är det nyckeln till det som kan kännas som en omöjlig uppmaning. Till det som kan få en att ge upp och tänka att det nog ändå räcker med den billiga nåden.

Just innan hade Jesus varnat lärjungarna för fariséernas och saddukeernas lära. De som var experter på lagens alla bud men som ändå visade så lite barmhärtighet. Så frågar Jesus lärjungarna vem de tror att han är och Petrus svarar: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus beskriver sitt kommande lidande och uppståndelse vilket Petrus hade väldigt svårt att förstå. Efter Jesu ord om att följa honom kommer berättelsen om hur Jesus förvandlas på härlighetens berg. Petrus, Jakob och Johannes får se honom lysa som solen. De hör en röst säga: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.

Om Jesus bara var en vanlig människa som vi kan ha som förebild, vad ska vi då med tron till? Då blir den bara till en ideologi bland alla andra ideologier. Men om Jesus är den han sa sig vara, den som Petrus sa att han var, den som rösten på berget sa att han var, då gör det all skillnad i världen. Då är vi inte utlämnade till våra egna ansträngningar. Då handlar det om något mer än en yttre lydnad. Då handlar det om att följa den som kan förändra oss inifrån. Som kan ge oss den rätta drivkraften. Som drar oss till sig.

Johannes 6:44 Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom.

När det känns svårt att leva i efterföljelse, att se bortom sig själv och sina egna behov får vi helt enkelt be om viljan att vilja följa.

Filipperbrevet 2:13 Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.

Och kanske är det så att det är den billiga nåden som i längden kostar alldeles för mycket för oss själva och vår värld.
Den dyra nåden däremot, den som kan förvandla allt, visar sig paradoxalt nog, samtidigt som den kostar allt vara alldeles gratis.

En sång att lyssna på: Att lämna allt med Frank Ådahl.

2 Comments

  1. Tänka sig! Att den dyra nåden till sist visar sig vara alldeles gratis. Även om den kostar allt.
    Tack Kristina!

Lämna en kommentar om du vill!