Tankar

Sol och måne

Du måste förstå att du är en andra värld, ett litet universum; att det finns sol och måne i dig, ja, också stjärnor. Om det inte vore så skulle Herren inte ha sagt till sina lärjungar: ”Ni är världens ljus”.

Origenes

Ord skrivna på 200-talet…

Att ord skrivna för hand för så väldigt länge sedan finns kvar är så fascinerande. Att Origenes kunde sitta i Alexandria mindre än 200 år efter att Jesus levde och studera de texter som ännu inte sammanställts till det vi kallar Nya Testamentet. Att så många ord faktiskt finns bevarade. Att dessa ord fortfarande har så mycket att säga!

Det är värt att begrunda att fram till senmedeltiden skrevs allt för hand.

Allt.

Vetenskap, filosofi, teologi, lyrik, prosa, Bibeln.

Undrar om våra ord som lagras i något moln någonstans kommer att finnas kvar så länge? Kommer ord från vår tid att ha något att säga framtidens människor?

Origenes ord är så vackra, så fulla av mening. Uppmuntran och glädje från för nästan 2000 år sedan. Från en annan värld.

Ord som färdas genom tid och rum.

Det speciella ljus om natten när månen lyser.
Eller stjärnorna man bara ser när man befinner sig på en riktigt mörk plats.
Eller solens strålar som glittrar i dropparna när snön smälter om våren.

Origenes vill att vi ska förstå att vi har allt detta inom oss.

För att ljuset är alltings början.

1Mos 1: 3-5 Gud sade: »Ljus, bli till!« Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

För att någon annan låtit sitt ljus lysa på oss.

I oss.

1 Kor 4:6 Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

Lämna en kommentar om du vill!