Tankar / Tro

Skillnad

Hörde nyligen några ord som egentligen är så självklara men ändå gav de en ny insikt, ett ljus gick upp.

Kärlek förutsätter skillnad.

I grekiskt filosofiskt tänkande fanns det en tanke om “det ena” som det högsta och mest verkliga. Mångfald sågs som mindre verkligt och inte lika högtstående. Snarare ett förfall. En enfaldig tanke skulle man kanske kunna säga.

Även om det är tusentals år sedan filosoferna tänkte så, är det inte en tanke vi känner igen från samtiden? I alla fall på vissa håll? Mångfald är inte bra. Det är enhet vi ska sträva efter.

Treenigheten hör kanske inte till det vi går och funderar på varje dag. Det är lätt att slå knut på hjärnan. Jo, visst kan det vara förvirrande men också väldigt fascinerande. Vilken annorlunda tanke kristendomen kom med när man började tala om en Gud som visserligen är en men ändå tre! Verkligen något helt annat än de grekiska filosofernas opersonliga “det ena”. En gud som är ett väsen men ändå tre personer. Tre personer som definieras av sina relationer till varandra. Fadern, Sonen och Anden.

Gud är relation. Gud är kärlek.

Kärlek förutsätter skillnad. Skillnaden finns inom Gud.

Mångfald.

Den som säger att det råder en motsättning mellan enhet och mångfald har helt enkelt fel.

Gud är både du och jag och vi.

Gemenskap.

Ett pågående samtal.

Det mesta här i världen går att ställa upp som motsatspar med en skala däremellan. Ljus och mörker. Manligt och kvinnligt. Högt och lågt. Höger och vänster. Bra och dåligt. Upp och ner. Hit och dit.

Med tanke på dessa motsatspar är det en väldigt spännande tanke att Gud är tre. Vi kan inte placera in honom vare sig vid någon av polerna eller någonstans på skalan däremellan. Han spränger våra gränser. Han ryms inte i något dualistiskt tänkande.

Han är helt enkelt så mycket mer.

Överskrider alla våra kategorier.

Den grekisk-ortodoxe biskopen Kallistos Ware skriver om att leva Treenigheten. Varje social gemenskap ( familjen, skolan, kyrkan, arbetsplatsen m.m.) är en avbild av den treenige Guden där vi är kallade att leva utgivande i tjänst för varandra likt Fadern, Sonen och Anden. Verkligen att sätta de vardagliga gemenskaperna i ett nytt och större gudomligt sammanhang! Han skriver om hur tron på Treenigheten bör få oss att kämpa mot orättvisor och utnyttjande. Mänskligheten i all sin mångfald är en återspegling av Gud.*

Att sträva mot både enhet och mångfald.

Att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Att inte bli enfaldig.

På vilket sätt kan tron på en Gud som är både enhet och mångfald forma min tro och mitt liv?

Vad betyder det för mig i min situation just nu att Gud är relation?

Vad betyder det för dig?

*Kallistos Ware skriver om Treenigheten i sin bok The Orthodox Way

1 Comment

Lämna en kommentar om du vill!