Kyrkoåret / Tankar / Tro

Soppan

Begynnelsen: Ödsliga tomheten. Mörkret. Djupet.

Hoppet: Guds ande svävar över vattnet.

En målande bild från en engelsk bibelöversättning:

 Earth was a soup of nothingness, a bottomless emptiness, an inky blackness. God’s Spirit brooded like a bird above the watery abyss. (Text hämtad från The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group)

Alltings början. En soppa av intighet. Över denna soppa svävar Anden.

Anden. Andan. Vinden, Inandningen. Utandningen. Livsluften.

Hela Bibelns budskap i en vers. Över djupet svävar Anden. Löftet om ljuset som ska komma. Löftet om en ny skapelse.

Ur soppan av intighet skapar Gud en plats för människan att leva på. En plats att leva av. En plats att blomstra på.

Hela världshistorien i en vers. Över mörkret svävar Anden. Löftet om ljuset som ska komma. Löftet om en ny skapelse. Gud är inte långt borta.

Andens som svävar över vattnet. Ett sådant oerhört stort hopp!

Upp. 22:5 Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.

Kanske hade Bibelns människor bättre syn. Kanske hade de bättre hörsel. De såg Gud på så många olika sätt. Hörde honom i så mycket. Kanske handlar det bara om att deras bild av världen var en helt annan än vår. Vi har placerat Gud i en himmel så långt borta. Hör han oss? Kan vi alls se honom?

Guds tron var ovanför himlavalvet. Inte alls särskilt långt borta. I templet, uppe på berg, i drömmar, var mötesplatser. Tunna platser. Öppningar. Himlen på jorden. Inte konstigt att man såg Gud i naturens händelser. Gud var ju nära sin skapelse. Jorden var hans fotpall. Djuren fick sin föda. Åskan mullrade. Gud talade.

Denna helg handlar texterna om nådens gåvor. Andens gåvor.

Anden. Andan. Vinden, Inandningen. Utandningen. Livsluften.

Kraften. Gud som talar och verkar.

Gud som skapade liv ur intighetens soppa med sin ande. Är det för att vi ska fortsätta det arbetet nådens gåvor ges? Vishet, kunskap, tro, att bota, göra under, profetera, skilja mellan andar. Att kunna se med öppna ögon vad Gud gör i världen, så att vi vet vad vi ska göra. Inte för att frossa i andliga spektakulära upplevelser men för att den soppa vi befinner oss i behöver det?

Anden. Guds livsluft. Vad händer om vi tar ett djupt andetag av den? Kanske får vi både bättre syn och bättre hörsel, vem vet?

And every common bush afire with God; But only who sees, takes off his shoes, The rest sit round it and pluck blackberries.

(Elizabeth Barrett Browning)

Varje buske glöder av Gud. Men bara den som ser, tar av sig sina skor. Resten sitter runt den och plockar björnbär.

Lämna en kommentar om du vill!