Tankar

Sanning och frihet

Democracy and pluralism are under assault. Så inleds organisationen Freedom House’s senaste rapport om läget i världen när det gäller demokrati och frihet. Demokratin och mångfalden är hotad. De senaste 14 åren har friheten i världens länder försämrats efter att under ganska lång tidsperiod gått framåt. Under 2019 försämrades läget i 64 länder medan läget förbättrades i 37 stycken. Världens två största demokratier Indien och USA har gått bakåt och tappat poäng. Nationalistiska krafter verkar på många håll och ledare som vill inskränka till exempel medias och rättsväsendets oberoende finns det gott om. Sverige har dock högsta poäng (100) vilket verkligen är något att vara tacksam över men inget att ta för givet. Även här finns krafter som vill inskränka människors friheter. Inte så få tycks vara beredda att rösta på dessa krafter.

Det är pingst, Andens helg. Anden som kan betyda så många olika saker i olika sammanhang. Ibland kanske ganska själviska känsloupplevelser, som ett rus. Ibland handlar det om Andens gåvor, helande, profetia, tungotal. Självklara ting för många. Suspekta för andra. Ofta handlar det om Gud i oss. Med oss. För oss.

Denna pingst tänker jag på Anden som sanningens och frihetens ande. Mångfaldens ande. På den första pingstdagen talade lärjungarna alla möjliga språk när Anden föll över dem. En fantastisk bild av mångfald! Människor från alla möjliga platser fick höra sitt eget språk talas. Alla inkluderades. Den Anden och andan behövs verkligen i vår värld.

2 Kor. 3:17 Där Herrens ande är, där är frihet.

I Jesajas 11:e kapitel finns fantastisk Messiansk poesi:

Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg, de ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet.

Jag tror att dessa ord går att använda som en mall för ledare av alla olika slag. Det handlar inte om skenet, det handlar om de svaga och fattiga. Det handlar om rättvisa och trohet. Man kan säga sig vara fylld av Guds Ande hur mycket man vill men om inte rättvisan och omsorgen om de minsta finns så är det inte Guds Ande. Om man alltid sätter sitt eget först är det inte Guds Ande.

Jag tror även dessa ord är en inbjudan. En inbjudan till den som som har upptäckt sin brist. En inbjudan till den som längtar efter mer av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande.

Hur mycket behövs inte den Anden i vår värld?

Hur mycket behövs inte den Anden i våra liv?

Vad skulle hända om vi gjorde dessa ord till en bön för oss själva och för vår värld?

Vad skulle hända om den bönen förvandlar oss?

Det vi gör kan måhända kännas väldigt litet i det stora sammanhanget. Samtidigt så vore den stora älven ingenting utan de små bäckarna i skogen.

I Bibelns andra kapitel finns en bild av hur vatten väller fram ur marken och liv skapas där inget liv finns. Kanske kan det vara en tanke och en bild att bära med sig. Vattnet som en bild av Anden. Vattnet som väller fram underifrån. Vattnet som skapar liv.

Ur djupen.

Liv. Frihet. Sanning.

För världens skull.

Lämna en kommentar om du vill!