Kyrkoåret / Tro

Tre

Man kan gå med lätta steg längs landsvägen. Livsvägen. Så mycket blommor längs dikeskanten. Prästkragar, blåklockor, rödklöver, måror. Vita fluffiga moln av små, små blommor. Som vispad grädde.

Man kan gå med tunga steg längs samma väg. Kanske ger blommorna ingen glädje alls. Kanhända, oavsett om stegen är lätta eller tunga, att en skylt med siffran tre fångar ens blick. En gammal skylt på sned.

Strax efter skylten kom en brevlåda med nummer 69. I Bibelns värld är tre Guds tal. Fullkomlighetens tal. Sex är människans tal. 3+6=9. Gud och människa. Himmel och jord.

Nio är Den Helige Andes tal. Gud i oss.

3 6 9. En liten minipredikan där bredvid vägen. En påminnelse oavsett om stegen är lätta eller tunga. Gud finns där vid vägens kant. Ibland i form av en gammal skylt på sned och en brevlåda.

Förutom att tre är Guds tal används det även för att betona viktiga saker. Bibelns vackra poetiska första kapitel beskriver hur människan skapas på den sjätte dagen. Det sägs inte bara en utan tre gånger i samma mening.

1 Mos. 1:27 Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Det är så viktigt att det behöver sägas tre gånger. I engelska översättningar står det att Gud sa: Let us make man in our image. Låt oss gör människor i vår avbild. En svindlade tanke. Skapade i Gud. Dagarna när stegen är tunga får vi påminna oss. Vi är fortfarande skapade till Guds avbilder. Vi är fortfarande i Gud.

Den gångna helgens tema enligt kyrkoåret var Förlorad och återfunnen. I Lukas 15:e kapitel berättar Jesus tre gånger om något som varit förlorat men blir återfunnet. Fåret, myntet och sonen. Vad är det som är så viktigt att han väljer att använda tre olika bilder för att beskriva det? Vad säger det om Gud? Vad säger det om oss? Längtar verkligen Gud så mycket efter oss?

I lördags var jag på konfirmationsgudstjänst. Avslutningen med ord jag hört så många gånger förut. Denna gång var det något särskilt. Högtidligheten. Unga människor på väg ut i livet. Prästens vackra gröna mässhake med prästkragar, rödklöver och blåklockor på. Som vid vägkanten. Grönskande liv. Himladoft.

Välsignelsen. Tredelad. Viktig.

Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

Gud välsignar trefalt med sex olika handlingar. Välsignar dig, beskyddar dig. låter sitt ansikte lysa mot dig, visar dig nåd, vänder sitt ansikte till dig och ger dig fred.

Tre påminnelser från en skylt och en brevlåda. Tre påminnelser för lätta dagar. Tre påminnelser för tunga dagar.

Vi är inte här av en slump. Vi är skapade till Guds avbild.

Man kan gå vilse bokstavligen och bildligen. Målet och meningen kan försvinna ur sikte. Tre gånger säger Jesus att Gud söker det förlorade. Tre gånger blir det fest och glädje över den som kommer tillrätta.

Oavsett hur livet ser ut får vi ta emot Guds välsignelse. Lätta dagar. Tunga dagar.

3+6. Gud och människa. Tillsammans.

3+6=9 Gud i oss. Vi i Gud.

Du är skapad. Du är efterlängtad. Du är välsignad.

Lämna en kommentar om du vill!