skapelsen / Tro

Fjärilar

Gick en promenad idag längs en traktorväg med blomstrande dikeskanter. Så många fjärilar av olika slag. Tror aldrig jag sett så många olika fjärilsarter på samma gång!

La särskilt märke till en sort som det fanns väldigt många av. De såg så bleka ut och väldigt fransiga i kanten. Kollade upp när jag kom hem och lärde mig hur tistelfjärilar ser ut. Fransiga vingkanter var inte konstigt alls, de har flugit väldigt, väldigt långt. De är inte bara fåglar som flyttar. Även fjärilar färdas längre sträckor än man skulle kunna tro. På tre generationer tar sig tistelfjärilarna från Nordafrika till Sverige. I år är de extra många beroende på gynnsamt väder och vind. Känns obegripligt att de kan hitta hit ända från Afrika! De har dessutom hittats så långt norrut som på Svalbard. Så förunderligt!

Inom kaosforskningen talas ibland om fjärilseffekten. En fjärils vingslag i en del av världen anses då kunna påverka luftströmmarna så att det senare uppstår en storm på andra sidan jordklotet.

Allt hänger ihop. Vi påverkar varandra.

Våra vägval kan få stora konsekvenser. Bra eller dåliga.

Om allt styrs av slumpen, om ingen tanke finns bakom, hur viktigt blir då inte varje val? Ett val startar en händelsekedja som inte kan stoppas och vars slutliga konsekvenser ingen vet från början. Det kan bli jättebra. Det kan bli katastrof.

Kan man verkligen leva med en tro på att allt är en slump? Hur kan man stå ut med den tanken?

Jag vet att jag valt riktigt fel ibland. Ändå blev det på märkliga vägar något bra av det. Någon har en grundplan för livet. En plan som mina felval aldrig kan ändra på.

Det är min trygghet.

Det är så mycket kaos i världen. Så många med makt som tycks välja fel. Som väljer den egna vinningens väg oavsett kostnad för andra. Det är lätt att undra hur det ska gå, lätt att bli uppgiven.

Jag tror inte det är de mäktiga människornas val som avgör världens öde. De kan ställa till med stora lidanden men hur gärna de än vill tro det är det inte de som får sista ordet. Någon har gjort ett annat val.

1 Kor. 1: 27-30 Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet.

Det finns en som har både första och sista ordet. Som är A och O.

Fjärilar finns inte i Bibeln men det talas om förvandling.

Rom. 12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

En dag kommer hela jorden att förvandlas. Vi kan börja låta oss förvandlas redan nu och här. Vi kan välja godhetens väg. Vila i att det alltid finns en väg framåt även om vi går åt fel håll ibland.

Ängsvitvingar flög omkring i glada danser i luften. Som änglar. Glädje och frihet. Lätthet. Länge kan man stå och beundra dem. Beundra och förundras. Om det finns så mycket kraft i fjärilar att de på bara tre generationer kan flyga från Afrika till Ersmark. Om larver kan förvandlas till något så vackert. Om krypande larver kan förvandlas till flygande fjärilar.

Vad ska då inte vi bli?

Lämna en kommentar om du vill!