Tankar / Tro

Kraft

En liten händelse från den gångna veckan blev till någonting stort. I en klass fick de som ville prova att sjunga solo i mikrofon. Många räckte frimodigt upp handen. Även det barn som nyligen kommit till Sverige. “Men hen kan ju inte svenska”, sa några. “Jag hjälper till” sa jag även om jag måste erkänna att jag tänkte en tveksam tanke om hur det skulle gå. Så började barnet sjunga. Stapplande ord i versen men alldeles rätta toner. Så kom refrängen och plötsligt flöt ord och toner fram som pärlor. Alldeles fantastiskt! Klasskompisarna brast ut i en spontan applåd.

Vid sådana tillfällen känner jag att jag har världens bästa jobb. Att få se hur något händer i ett barn. Ibland stora saker. Ibland väldigt små, men ändå, något händer. Någon sjunger på ett nytt språk. Och tänk dessa 9-åringar som förstod det stora i detta och började applådera! Det värmde mitt hjärta.

Helgens tema är trons kraft. Det finns kraft i att tro. Tro på sig själv, framtiden, godheten, kärleken, Gud. Tron ger mod att sjunga nya sånger på ett nytt språk. 

Evangelietexten handlar om den fattiga änkan som la två kopparslantar, allt hon ägde, i tempelkistan. Vi känner oss duktiga när vi ger av vårt överflöd men hon gav verkligen allt. Sådant kräver tro. Förtröstan. Tillit. Mod.

Hur får man en sådan tro?

Joh. 6:29  Jesus svarade: “Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt.

Fil. 2:13 för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.

Jag tror att Gud ser vår längtan. Jag tror att han möter den. Om vi vill. Vi kan också få sjunga nya sånger på ett nytt språk. Trons språk. Tillitens språk. 

Kanske måste man våga släppa taget. Kanske måste man våga riskera något. Ibland får man applåder. Ibland inte.

Några rader ur en sångtext har stannat i mina tankar denna vecka:

Var rädd om dina drömmar, de bär din tro. Var rädd om dina tankar, där bor din själ. Var rädd om all din längtan, den ger dig liv, och så länge som du lever föds det liv av ditt liv.

Var rädd om dina drömmar, dina tankar, din längtan. I dem finns liv. I dem kan tron växa.

Trons kraft är stor även när jag är liten.

Mod att sjunga nya sånger.

Nytt språk.

 

 

 

.

 

 

 

Lämna en kommentar om du vill!