Tankar / Tro

Drömmar

Man kan drömma stort. Man kan drömma litet. Drömmar kan gå i uppfyllelse. Drömmar kan gå i kras. Ibland finns inga drömmar kvar.

På vår kyrkas Facebooksida hade den som gjort ett inlägg om dagens gudstjänst länkat till en sång “Dream for you” med Casting Crowns. (Du kan lyssna här) Hade aldrig hört den förut. Nu har jag lyssnat många gånger.

Den handlar om David som fick i uppdrag att strida mot Goliat och om Maria som fick uppdraget att föda Jesus. Hade vi valt någon av dem för så stora uppdrag? Knappast. Vår bild av hur de som får viktiga uppdrag ska se ut och vara stämmer väl knappast in på dessa två. En herdepojke och en tonårsflicka.

Vad drömde David och Maria om? Hade de ens några drömmar? Kunde David drömma om att han skulle bli kung? Kunde Maria drömma om att hon skulle bli mor till en kung? 

Någon annan drömde för dem. Någon annan såg till att drömmarna blev mer än bara drömmar.

Vad drömmer du om?

Att drömma, längta, önska, vilja.

Ibland är det så enkelt. Ofta så svårt. När alla omständigheter säger något annat än det man drömmer om. 

Ibland undrar jag om det är någon slags test på hur viktiga ens drömmar är. Är de så pass viktiga att jag håller fast vid dem även om det mesta i livet verkar säga tvärtemot?

Eller när jag inte har några drömmar kvar längre, är det också något slags test för att se om jag är sådan som ger upp eller inte?

Man kan ju fundera ibland.

Om man istället för att tänka att det är ett test eller en prövning skulle tänka att det är en möjlighet, hur blir det då?

Om Guds tankar är mycket större än mina tankar borde hans drömmar vara mycket större än mina drömmar.

Törs man tänka tanken att Gud har drömmar och tankar för just mig? 

Är det i vår brustna drömmar och i vår uppgivenhet som Gud kan börja viska om sina drömmar för oss? När vår egen kraft tagit slut?

Jag har lyssnat så många gånger på den här sången de sista dagarna så orden börjat smyga sig in i tankarna lite nu och då. “Låt mig drömma för dig”.

De gör mig glad. De uppmuntrar mig.

Jag får drömma mina drömmar men det slutar inte där. Gud tar vid och kan göra så mycket mer av mina drömmar. Och när jag inte har några egna drömmar vet jag att Han har. 

“So come on, let Me dream, let Me dream for you
I am strong when you’re weak and I’ll carry you 
So let go of your plan, be caught by My hand
I’ll show you what I can do
When I dream for you
I have a dream for you”

Lämna en kommentar om du vill!