Tankar / Tro

Vad är sant?

En märklig tid. Sanningen är relativ. Man känner sig fram. Känns det sant är det sant. Vetenskap, statistiska fakta, inget att bry sig om. Journalister får inte  skriva om vad som helst längre sägs det. Kanske vetenskapsmän, statistiker, politiker, media, ja hela etablissemanget, bara försöker luras? Försöker undanhålla sanningen? Somliga människor tycks anse att mänskligheten eller i alla fall “vanligt folk” är utsatt för någon slags konspiration. Vad skulle den gå ut på? Jag förstår inte. Känner bara obehag. Vem är det som lurar vem? Vad är sanningen som vi blir undanhållna? Känns onekligen lite obehagligt när var och en väljer sin sanning, var man hämtar sin information och därmed väljer bort sådant som kan rubba ens åsikter. Vartsanning-logn går vägen för vår värld?

Mitt i denna värld så säger Jesus:

Joh 8:32 Sanningen ska göra er fria.

Sanningen om vem jag är, vem Gud är, vad livet är, ja vad alltihop går ut på. Sanningen med stort S.

Om sanningen gör oss fria borde det betyda att lögnen gör oss ofria. Då kan man inte bara välja den sanning man gillar bäst för det kan ju inte finnas mer än en.

Hur många ofria människor finns det i världen?

Hur många är ofria på grund av andras lögner?

Hur ska jag veta vad som är den sanna sanningen? Borde vara en livets viktigaste uppgifter.

Joh 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. 

Och hur ska man kunna veta att det är sant?

Svårt att bevisa Guds existens med vetenskapliga bevis och statistiska data. Att känna sig fram  är ingen bra väg heller. Känslor är inte alltid att lita på.

Aposteln Lukas  gjorde noggranna efterforskningar när han ville skriva ner vad som hänt när Jesus vandrade på jorden. Han ville verkligen veta och finna den sanna historien. Han sökte och fann.

Matt  7:7 Sök och ni ska finna

Till sist handlar det dock  helt enkelt om att välja, kan jag tro på att detta är sant eller inte? Verkar det logiskt och trovärdigt? Precis som man väljer att tro på vetenskapliga teoriers trovärdighet eller inte. Dessa handlar ju många gånger om tro. Om jag väljer att tro att detta är sant, vad gör det valet med mig?

Vill jag tro att allt det vackra och sköna i världen bara är en meningslös slump, vill jag tro att mitt liv egentligen är utan mening eftersom det inte finns någon som tänkt något om mig, ja, då är jag fri att välj den tanken. Om jag väljer att tro att detta är sant, vad gör det valet med mig?

Ps 40:12-13 Du, Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Din nåd och din sanning ska alltid bevara mig, för jag är omgiven av otaliga onda ting.

Omgivna av många onda ting är det bara nåden och sanningen som kan bevara oss, det är min tro.

Sanningen ska göra oss fria.

 

Lämna en kommentar om du vill!