Tro

Orättvisa

morka-molnAtt få eller inte få. Att ha fått eller inte fått. Högre lön, välsignelser, del av av livets goda.

“Livet är orättvist” säger någon, “det är bara att vänja sig”. Lätt att säga, svårt att ta till sig.

“Tänk på alla som svälter, vi har det ju så bra här”, säger någon annan. Borde vara lätt att ta till sig men är trots allt inte alltid det.

Känslan av orättvisa, av att inte duga, vara sämre. “Är det något fel på mig?  Jag skulle ju så gärna också vilja få det andra fått”. Högre lön, välsignelser, del av av livets goda.

Det kan kännas som kung David skriver:

Ps 55:18 “Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. “

Kan man ana ett svar där i “Han ska höra min röst”?

Senare i samma psalm:

Ps 55:23  “Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig.”

Man får klaga men man får också kasta sin börda på Herren. Kastar man sin börda minskar tyngden.

 

Att vara den som får det inte alla andra får. Ha det inte alla andra har. Inte alltid lätt det heller.    ” Får jag glädjas över det jag fått?”

Fil 4:4  “Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! “

Vi får alltid vara glada i Herren, men:

1 Petr 3:8 “Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. ”

Rom 12:15  “Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. “

 

Att vara den som måste bidra till orättvisan utan egen förskyllan. Göra det man egentligen inte vill. Alla val känns som dåliga val. Alla val skapar orättvisa någonstans. Kom ihåg:

Ps 86:15  “Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.”

Ps 112:4  “För de ärliga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, barmhärtig och rättfärdig. “

Lämna en kommentar om du vill!