kristen tro

Idol

Tänk om det var med Guds rike som med Idol. För att ha en chans att få komma med var man tvungen att ställa sig inför en jury och visa vad man går för. Vad skulle Gudsrikets idoljury söka för färdigheter hos aspiranterna för att dela ut guldbiljetter? Kanske flitig bibelläsning, välformulerade böner, regelbundna gudstjänstbesök, rikligt givande, trevligt uppförande och inte minst förmågan att baka goda kakor till kyrkkaffet?

Skulle någon få en guldbiljett? Tveksamt.

Nu finns det ju tack och lov ingen jury i Guds rike för där är allting precis tvärtom. Där får man vara med just på grund av att man inte alls har de förmågor och egenskaper som krävs. Hur bakvänt och fantastiskt är inte det?

I Guds rike kommer man med för att man känner sin brist, att man inte klarar sig på egen hand. Till Guds rike får man sin guldbiljett av Jesus som är den ende som har alla kvalifikationer i sig själv. Sedan får man allt eftersom lära sig nya saker, träna sina förmågor i  glädje och tacksamhet över att man redan är med.

Kanske vi människor tror oss kunna bedöma andras lämplighet för Guds rike men det kommer aldrig att vara vår uppgift. Vår uppgift är att berätta om det rike där allt beror på någon annan än vi själva. Det rike där det aldrig någonsin kommer att vara våra förmågor som ger oss tillträde utan bara Guds nåd.

Ef 2:8-9 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,  inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.

 

Lämna en kommentar om du vill!