Nåden

Ord kan betyda så många olika saker för olika människor. Vi bär olika erfarenheter med oss på gott och ont. Erfarenheter som blir till linser vi tolkar orden igenom. Erfarenheter som blir till filter vi lyssnar igenom. Kanske borde vi prata med varandra oftare om vad vi tänker om de stora orden. De viktiga orden….