1

Ärr

En dikt skriven av Edward Shillito 1919 strax efter första världskrigets slut. Jesus of the Scars, ärrens Jesus. Gammaldags högtidliga engelska ord. Ändå så aktuella. Livet var inte enkelt då. Livet är inte enkelt nu. En bön för alla tider. En bön för alla människor. En bön för dig och mig.

If we have never sought, we seek Thee now;
Thine eyes burn through the dark, our only stars;
We must have sight of thorn-pricks on Thy brow,
We must have Thee, O Jesus of the Scars.

The heavens frighten us; they are too calm;
In all the universe we have no place.
Our wounds are hurting us; where is the balm?
Lord Jesus, by Thy Scars, we claim Thy grace.

Det finns så mycket som skrämmer och förskräcker. Pandemi, miljöförstöring, naturkatastrofer, svält, krig, terror, människohandel. Lidande utan gräns. Så mycket ont. Så mycket brustenhet och ensamhet. Var finns läkedom för våra egna och för världens sår?
Vi behöver dig. Vi behöver dig du som också bär sår. Vi behöver dig, ärrens Jesus.

Om än vi aldrig sökt dig förut så gör vi det nu. Vi behöver få se dina ögon lysa mot oss i mörkret. Vi behöver få se dig som lider med världen. Vi behöver få se dig som lider med oss personligen var och en.
Du som också bär sår. Du som också bär ärr. Vi behöver få se dig.

If, when the doors are shut, Thou drawest near,
Only reveal those hands, that side of Thine;
We know to-day what wounds are, have no fear,
Show us Thy Scars, we know the countersign.

The other gods were strong; but Thou wast weak;
They rode, but Thou didst stumble to a throne;
But to our wounds only God’s wounds can speak,
And not a god has wounds, but Thou alone.

Om än dörrarna är låsta. Om än våra tvivel tycks stänga dig ute.

Du går in i tvivlets mörker.

Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! ( Lukas 24:39)

På dina händer och fötter som bär sår ser vi att det är du. Ärrens Jesus. Du som lider med den som lider. Du som vet vad smärta är. Du som vet vad övergivenhet är. Vi vill röra vid dig och se!

Genom dina ärr lär du oss att inte vara rädda. Genom dina ärr lär du oss att i svagheten finns styrka. Du visar oss vem vi är. Du visar oss vem du är.

För till våra sår kan bara Guds sår tala.

Och ingen Gud har sår utom du.