Glöd

Glödande gryning. Ibland får man uppleva det mitt i det vardagsgrå. Plötsligt är allt bara värme och skönhet. Solen går upp. Ibland, kanske ofta, har man bara minnet och ett hopp och en bön om att glöden ska återvända. Att allt ska bli varmt och vackert igen. Ljust. Det finns så mycket mörker. Utom oss….

Tredje dagen

Jag stod på bron över älven en stund. Lät mig uppfyllas av naturens krafter. Vattnet, värmen och vinden. Livets krafter i samverkan. Styrka. Hopp. Det är uppståndelsens dag. Livets dag. Att uppståndelsen verkligen skulle ha skett i historien kan tyckas märkligt och obegripligt. Hur skulle något sådant kunna ske? Men måste ett mirakel nödvändigtvis innebära…