Ljus i världen

Det sägs att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Kanske kan man hävda att så är fallet men det beror alldeles på hur man definierar orden och begreppen. Vad betyder orden religion, religiös, troende, kristen? Vems definition är det som gäller? Den enskilda människans? Kyrkans? Sociologernas eĺler kanske medias definition? Politikernas? Rent utav…