Sanning och frihet

Democracy and pluralism are under assault. Så inleds organisationen Freedom House’s senaste rapport om läget i världen när det gäller demokrati och frihet. Demokratin och mångfalden är hotad. De senaste 14 åren har friheten i världens länder försämrats efter att under ganska lång tidsperiod gått framåt. Under 2019 försämrades läget i 64 länder medan läget…

Ljus i världen

Det sägs att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Kanske kan man hävda att så är fallet men det beror alldeles på hur man definierar orden och begreppen. Vad betyder orden religion, religiös, troende, kristen? Vems definition är det som gäller? Den enskilda människans? Kyrkans? Sociologernas eĺler kanske medias definition? Politikernas? Rent utav…