Händer

Det var inte invånarna i Jerusalem som ropade Hosianna. Det var lärjungarna, det var folket som följde med på vandringen upp från Jeriko till påskfirandet i Jerusalem. De som sett och hört. De som undrat och funderat. Vem var han egentligen? Några var säkert bara nyfikna, några kanske sensationslystna, några berörda på djupet. Strax utanför…