Starkare än ord

Undrar vilka sånger som spelats på detta piano? Vilka toner, vilka melodier? Vem spelade? Vem lyssnade? För några år sedan var det fortfarande ett helt piano även om det stod övergivet vid sidan av en skogsväg. Nu bara en sönderslagen ruin. Strängar klubbor och tangenter i en enda röra. Det är tråkigt med sönderslagna saker….

Storm

Hade velat ta på mig varma kläder och vandra längs det stormande havet. Känna vinden och regnet i ansiktet. Sitta på en sten och tala med den som kan stilla både yttre och inre stormar. Det blev en vanlig dag i skolans värld. Det finns stormar där också. Både yttre och inre. Stillade jag någon…