Återbruk

Jag har gått med i en Facebookgrupp som handlar om återbruk. Jag är inte särskilt händig så kanske kan jag få inspiration till något även jag klarar av att göra. Att återanvända saker. Att använda saker på nya sätt. Ibland en möbel som får lite omvårdnad och ny färg. Ibland något gammalt som blir till…

Nåden

Ord kan betyda så många olika saker för olika människor. Vi bär olika erfarenheter med oss på gott och ont. Erfarenheter som blir till linser vi tolkar orden igenom. Erfarenheter som blir till filter vi lyssnar igenom. Kanske borde vi prata med varandra oftare om vad vi tänker om de stora orden. De viktiga orden….

Evig vår

Varje sommar kommer det en kväll när man inser att nu har det vänt. För mig var den kvällen igår. Himlen var underbart vacker i rosa och orange men känslan var så tydlig, de försommarljusa kvällarnas tid är förbi. Nu blir det mörkare och mörkare. En känsla av vemod. Varje vecka sedan i april när…

Efter branden

Skulle skriva om vackra små blommor i skogen. Skulle skriva om skir, spirande grönska. Skulle skriva poetiskt om våren och sommaren. Här sitter jag och tittar på bilden av en förkolnad trädstam. Blänkande svart. Skogen runt om ser inte alls poetisk ut. Inte lätt att gå i heller. Inte långt bort växer de vackra små blommorna. Inte…

Slå på micken!

Du måste slå på micken så att du hörs! Hur ofta har inte den kommentaren hörts under denna tid med otaliga digitala möten på Teams, Zoom, Google Meet och allt vad de digitala plattformarna heter. Slå på micken så vi hör dig! Den digitala kompetensen har förmodligen ökat oerhört på grund av pandemitidens sociala distansering….

Ärr

En dikt skriven av Edward Shillito 1919 strax efter första världskrigets slut. Jesus of the Scars, ärrens Jesus. Gammaldags högtidliga engelska ord. Ändå så aktuella. Livet var inte enkelt då. Livet är inte enkelt nu. En bön för alla tider. En bön för alla människor. En bön för dig och mig. If we have never…

Glöd

Glödande gryning. Ibland får man uppleva det mitt i det vardagsgrå. Plötsligt är allt bara värme och skönhet. Solen går upp. Ibland, kanske ofta, har man bara minnet och ett hopp och en bön om att glöden ska återvända. Att allt ska bli varmt och vackert igen. Ljust. Det finns så mycket mörker. Utom oss….

Tredje dagen

Jag stod på bron över älven en stund. Lät mig uppfyllas av naturens krafter. Vattnet, värmen och vinden. Livets krafter i samverkan. Styrka. Hopp. Det är uppståndelsens dag. Livets dag. Att uppståndelsen verkligen skulle ha skett i historien kan tyckas märkligt och obegripligt. Hur skulle något sådant kunna ske? Men måste ett mirakel nödvändigtvis innebära…

En kvinnas möte

I den grekisk-romerska världen var det män som stod för det perfekta, ansågs vara närmare det gudomliga. I andra änden av skalan fanns kvinnorna, de icke perfekta, vars existens behövde förklaras.  ”Kvinnan är inget annat än en icke perfekt man” sa Philo från Alexandria på 100-talet. Jämställdhet var en omöjlig tanke med detta synsätt. Mot…